Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De organisatie Rijssen-Holten

De gemeente beslist over veel belangrijke zaken. Maar wie neemt nou die besluiten?

Het bestuur: raad en college

Het gemeentebestuur heeft de leiding. Dit bestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Beide hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden. De gemeenteraad, als vertegenwoordiger van de inwoners, staat bovenaan in de organisatie. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijkse bestuur van de organisatie.

Domeinen, teams en functies

In onze organisatie is er verder een verschil tussen het ambtelijke en het politieke gedeelte. Vaak wordt gedacht dat de hoogste ambtenaar in functie de burgemeester is, maar… deze persoon is geen ambtenaar. Het is een politieke ambtsdrager. We leggen het je verder uit.

Onze organisatie bestaat uit ambtenaren. Ze werken in verschillende teams en staan onder leiding van een teammanager. Deze teams zijn ingedeeld in drie domeinen en worden ieder geleid door een directeur. De ambtenaren proberen zo goed mogelijk uit te voeren wat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, namens de burgers, van ze vragen.

En wie is nou die hoogste ambtenaar in functie? Dat is onze algemeen directeur, die ook gemeentesecretaris is.

Zoals je net kon lezen is onze burgemeester een politieke ambtsdrager. Politieke ambtsdragers zijn de mensen die de gemeente besturen, zoals ook de wethouders. Dit zijn geen ‘gewone’ werknemers of ambtenaren. Daarom gelden voor hen soms aparte regels.

Meer informatie is te vinden in ons organogram.